RICHIESTA PRESCUOLA 2021-22_ZAHTJEV PREDŠKOLA 2021-22
AVVISO PRESCUOLA 2021-22_JAVNI POZIV PREDŠKOLA_2021-22
NATJEČAJ ZDRAVSTVENA VODITELJICA
NATJEČAJ ODGOJITELJ_CONCORSO EDUCATORE
NATJEČAJ ZDRAVSTVENA VODITELJICA
NATJEČAJ ODGOJITELJ_CONCORSO EDUCATORE
NATJEČAJ_SPREMAČ ODREĐENO NEPUNO
GIRASOLE Piano e programma anuale 2021.-22
GIRASOLE Curricolo 2021-22
IZVJEŠĆE RADA 2020-2021
NATJEČAJ_ZDR.VOD.-CONCORSO_RESP.SAN
NATJEČAJ_SPREMAČ ODREĐENO NEPUNO
GIRASOLE-RELAZIONE ANNUALE 2019-20
GIRASOLE Piano e programma 2020_2021
završni DV SUNCOKRET 2020
bilješke
potvrda
izvještaj
Godišnje_izvješće
2-NATJEČAJ_ODGOJITELJ NEODREĐENO
2-NATJEČAJ_ODGOJITELJ ODREĐENO
2-NATJEČAJ_SUPPLENZA EDUCATRICE
12-OBAVIJEST KANDIDATIMA
3-OBRAZAC PR_ODGOJITELJ.ICA
2-NATJEČAJ_ODGOJITELJICA
6- DELIBERA APERTURA ASILO_COVID-19
2-NATJEČAJ-CONCORSO-ZDR.VOD.
5-PROROGA CHIUSURA ASILO
1-DELIBERA SOVVENZIONAMENTO PARTECIPAZIONE GENITORI
07-ODLUKA PRIVREMENO ZATVARANJE VRTIĆA
2-DELIBERA CHIUSURA ASILO
potvrda fina
bilješke 1 – 2019
ZAVRŠNI 2019
Potvrda Fina
Godisnje_izvjesce ZPPI
Piano e programma annuale 2019-2020
CURRICOLO_2019-2020
GPP_abbreviato_2019-2020
RELAZIONE ANNUALE 2018-2019
NATJEČAJ spremacica 2019
RA_abbreviata 2018-2019
Obavijest HZZ
Natječaj za spremačicu 2019
PR spremačica 2019
Natječaj odgojitelja
Natječaj zdravstveni voditelj
Bilješke uz financijske izvještaje 2018
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2018
Politica_privacy_IT
Natječaj odgojitelj
Obrazac PR pomoćnik
Obrazac PR odgojitelja
Natječaj pomoćnik odgojitelja
RELAZIONE ANNUALE 2017-2018
Piano e programma annuale 2018-19
2-Politika privatnosti
1b-odluka
1a-odluka
Natječaj – pomoćnik – 17.07.2018
Natječaj – odgojitelj pomoćnik – 17.07.2018
2-okJAVNI NATJEČAJ SPREMAČICA 2018
   Avviso iscrizioni 2018
9-obavijest hzz pomoćni kuhar
3-PR-medicinska7-obavijest hzz odgojitelj 2018
2-NATJEČAJ ZDRAVSTVENI VODITELJ
3-PR-odgojitelja
2-NATJEČAJ ODGOJITELJa
3-PR-pomoćna kuharica 2018
2-NATJEČAJ POMOĆNA KUHARICA 2018
GIRASOLE-RELAZIONE ANNUALE 2016-2017
STATUT_SUNCOKRET-PROČIŠĆEN TEKST
Avviso-iscrizioni-2018
NATJEČAJ ODGOJITELJA
PR-odgojitelja – OBRAZAC
NATJEČAJ POMOĆNA KUHARICA 2018
PR-pomoćna kuharica 2018 – OBRAZAC